February 17, 2013

МӨНГӨН ӨВӨЛ - МӨРӨӨДЛИЙН БАГ

МӨНГӨН ӨВӨЛ - МӨРӨӨДЛИЙН БАГ дугуйн аяллын бичлэг