November 27, 2010

Байрзүйн зургийн хаяалбарын төрөл.

Хаяалбарын төрөл
Зураг дээр хаяалбарыг тогтоогдсон огтлолын өндрийн дагуу битүү муруй шугамаар татах бөгөөд үүнийг үндсэн хаяалбар гэнэ. Зэрэгцзэ хоёр хаяалбарын хооронд орших өндрийг зураг дээр зайлшгүй хаяалбараар дүрслэн үзүүлэх шаардлагатай нөхцөл олон тохиолддог. Ийм нөхцөлд үндсэн хаяалбараас гадна хагас хаяалбарыг татах бөгөөд огтлолын үндсэн ендрийн тэг дундуур урт тасархай шугамаар татна. Үндсэн болон хагас хаяалбараар дүрслэн үзүүлж болохгүй, гадаргуугийн хэлбэр байдлыг зайлшгүй дүрслэн үзүүлэх шаардлагатай зарим хэсэгт туслах хаяалбарыг тасархай шугамаар татна. Гэхдээ тасархай шугамын зураасны урт нь хагас хаяалбарынхаас богино байна. Монгол улсад хэрэглэгдэж буй байр зүйн зураг дээрхи өндрийг Балтийн тэнгисийн түвшингийн тэг цэгээс эхлэн тоолдог. Далайн түвшнээс дээш орших дэлхийн гадарга дахь цэгийн өндрийг үнэмлэхүй өндөр гэнэ. Харин газрын гадаргуу дээр орших хоёр цэгийн хоорондох өндрийн ялгаврыг харьцангуй өндөр гэж нэрлэдэг. Зургаас хаяалбарыг ашиглан ямар нэг цэгийн өндрийг олох ажиллагааг хялбар болгохын тулд үндсэн хаяалбар бүрийн 5 дахь хаяалбарыг өргөвтөр шугамаар татдаг. Үүнийг өргөн хаяалбар гэнэ. Зураг дээрхи бүх хаяалбарыг бор хүрэн будгаар хэвлэнэ. Зургийн хүрээний доод талд ямагт огтлолын үндсэн өндрийг зааж, хаяалбар нь хэдэн метрийн зайтайгаар татагдсан болохыг тэмдэглэсэн байдаг.

1 сэтгэгдэл:

Unknown said...

баярлалаа. хайж байсан мэдээллээ оллоо.

Post a Comment